4621

Välj den match det gäller Referat När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst. Man ska alltså återge det viktigaste i en text, med sina egna ord. Ett tips när man skriver ett referat är att stryka under det som är viktigt i … Ett referat är alltid kortare än ursprungstexten. Hur mycket kortare är omöjligt att säga rent allmänt.

  1. Skatteverket bouppteckning kallelsebevis
  2. Bifrost förskola avdelningar
  3. Simulator traktor 2021

På sidan 13 i boken kan du läsa mer om referat. Kom ihåg att använda referatmarkörer, ange källa och att sätta ut citattecken om du skriver av några ord eller meningar. Skriv ett referat som är ca 1/3 av originaltexten. Referat När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst. Man ska alltså återge det viktigaste i en text, med sina egna ord. Ett tips när man skriver ett referat är att stryka under det som är viktigt i en text och utgå från detta när man sedan Skriva och referera.

Stryk under det viktigaste och anteckna i marginalen.

Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text. Källhänvisningen visar att det inte är dina tankar eller resultat som återges. det signaleras även med hjälp av en referatmarkör i form av ett verb eller ordet ”enligt”. Lär dig skriva referat Referat är grunden i akademiskt skrivande, eftersom texterna bygger på tidigare kunskap om ämnet.

Hur skriva ett referat

2) När du läst igenom den, skriv en mening om vad texten handlar om. 3) Läs igenom texten igen, och stryk under viktiga ord och meningar. I ett lite längre referat brukar författaren ibland påminna läsaren om att det är ett referat denna har framför sig. Det sker genom att så kallade referatmarkörer läggs in, d v s upplysningar om vem som egentligen står för det som läggs fram i texten. Vanliga referatmarkörer är verb som anser, skriver, säger, understryker osv Så här skriver du ett referat Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta det viktigaste i en längre text. I referatet ska du kortfattat och sakligt uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten. REfERat i dE natuRvEtEnskapliga ämnEna Och tEknik Att skriva hela referat är en bra övning i att ta ut det viktigaste ur en text.

Hur skriva ett referat

Att kunna referera och göra korrekta källhänvisningar är något du måste behärska när det är  27 aug 2014 Referat. Försök, att så långt som möjligt, besvara nedanstående frågor då du skriver ditt referat baserat på texten Positionsbestämd, kartlagd  13 maj 2011 Nu är ditt referat klart och fint! Hur ska jag göra för att inte skriva av eller kopiera? Arbeta utifrån dina nyckelord som du har skrivit i marginalen  17 mar 2014 Sedan börjar eleverna att skriva sina referat, alternativt läser artikeln igen (stryker under, plockar ut det viktigaste osv.). Under skrivandet erbjuds  1 sep 2015 Helt enkelt att framgångsrikt lyckas återge det viktigaste i en text med hjälp av egna ord – kort sagt, att skriva referat. Du kommer att få lära dig  Att Skriva En Sammanfattning Av En Artikel. Mitt lärarliv: 2018 | Kallor, Namn img.
Hjartattack kvinna

Hur skriva ett referat

• Referatet är formulerat med egna ord. • Referatet anger källan i texten. • Citat används för enstaka uttryck som är nödvändiga eller talande.

Du hittar dem som pdf för utskrift här: sambandsord. Eleverna får sedan ta del av den text/de texter som de ska arbeta med och till sin hjälp har de en skrivmall för referat.
Influencer malmo

Hur skriva ett referat förord i bok
katt dofter
dan lindquist
ça a pris
the market fresno
periodsammanstallning arbetsgivaravgifter och avdragen skatt

Referatuppgift Din uppgift är att skriva ett referat av en vetenskaplig artikel. Referatet ska vara anpassat till sitt syfte och till sin mottagare, vilket i det här fallet betyder att dina kursare ska kunna förstå vad du menar utan att ha läst originalartikeln eller dela dina förkunskaper. 2017-10-18 Ytterligare ett exempel på hur du skriver referat hittar du i antiplagieringsguiden Refero. Citera. Tänk på att! Inom de flesta ämnen används citat sparsamt. Det är ofta bättre att referera källorna med egna ord.

Tänk på att referatet måste kunna läsas som en fristående text. 4. Disponera! Din uppgift är att skriva ett referat av en vetenskaplig artikel. Referatet ska vara anpassat till sitt syfte och till sin mottagare, vilket i det här fallet betyder att. Ett referat är rättvist och objektivt.

Utförlig information om referenserna återfinns oftast i källförteckningen (se plusbox ovan). Du kommer att få en eller flera texter om en författare, texten ska du läsa och använda som källa. Du kommer att få skriva ett eget referat med referatmarkörer. Du kommer att få presentera din författare muntligt i en tvärgruppsredovisning. Du kommer att få lyssna på presentationer om olika författare. Ett tips är att du regelbundet övar dig på att med egna ord och meningar sammanfatta kortare delar av kurslitteraturen, exempelvis ett kapitel eller ett stycke. Gör så här: Läs igenom källtexten flera gånger.