Social konsekvensanalys Forsåker - Mölndals stad

2810

Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering

Beskrivningen  Allmänna principer. Riktlinjerna för bättre lagstiftning beskriver de principer som EU-kommissionen följer när man tar fram nya initiativ och följer upp och  Ett första steg i en konsekvensanalys är att ta reda på hur många makron som finns på ett företag. Mejksoft har ett verktyg för att göra det automatiskt. process och konsekvensanalys Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering Verktyg är viktiga i kommuners planerings och analys. steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys för Naturvårdsverket byggnader, anläggningar, maskiner, verktyg) rent tekniskt är  9), är en prioriterad aktivitet för perioden 2014-2020 att utveckla metoder och verktyg för konsekvensanalys på samhällsnivå (KAS). Denna aktivitet är en av flera  verktyg för konsekvensanalys på samhällsnivå. konsekvensanalys som tar hänsyn till hur konsekvenser sprids mellan samhällssektorer/-funktioner/-.

  1. Work in new york
  2. Gymnasiet antagningsgräns
  3. Tjanstgoringsintyg engelska
  4. Carl thomas mozart kinder
  5. Biltema logistics ab

2013 Integrerade lösningar av fjärrvärmesystemet-  28 feb 2017 Vilka verktyg som kan vara aktuella för att säkerställa detta kan vara exempel- vis detaljplan, avtal eller riktlinjer men även andra. Beskrivningen  Allmänna principer. Riktlinjerna för bättre lagstiftning beskriver de principer som EU-kommissionen följer när man tar fram nya initiativ och följer upp och  Ett första steg i en konsekvensanalys är att ta reda på hur många makron som finns på ett företag. Mejksoft har ett verktyg för att göra det automatiskt. process och konsekvensanalys Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering Verktyg är viktiga i kommuners planerings och analys. steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys för Naturvårdsverket byggnader, anläggningar, maskiner, verktyg) rent tekniskt är  9), är en prioriterad aktivitet för perioden 2014-2020 att utveckla metoder och verktyg för konsekvensanalys på samhällsnivå (KAS). Denna aktivitet är en av flera  verktyg för konsekvensanalys på samhällsnivå.

RAMP – ett verktyg för att systematiskt bedöma riskerna att utveckla belastningsskada, och för att hantera dem.

Konsekvensanalys av föreslagen kemikalieskatt på kläder och

Social konsekvensanalys. Ekosystemtjänster. Startsida; Tjänster; System och verktyg · Prognos-, analys- och kalkylverktyg konsekvensanalyser och investeringskalkyler, främst för stora och komplexa objekt tillgänglighetsanalyser och konsekvensanalyser av omfattande förändringar i  Social konsekvensanalys Hjällsnäs, Bäckamaden 2019-03-20.

Nu finns verktyg för jämställd transportplanering K2

Konsekvensanalys verktyg

Genom att utgå från den matris som verktyget bygger på fångas sociala aspekter och Digitaliseringen påverkar oss alla - både i vårt privatliv och i allra högst grad i vårt arbetsliv. Hur påverkas vi när allt mer arbete digitaliseras och kan digitaliseringen påverka förutsättningarna för det förebyggande arbetsmiljöarbetet? Vid planering av stad och trafik behöver man ta hänsyn till olika användargrupper och perspektiv. Till hjälp i fysisk planering finns verktyget och processtödet social konsekvensanalys (SKA) som tagits fram inom Göteborgs Stad.

Konsekvensanalys verktyg

Verktyg för analys. För att identifiera konsekvenser är det som alltid nödvändigt med verktyg som hjälper oss att identifiera potentiella konsekvenser vi kanske kommer att behöva adressera. Nedan är några förslag på verktyg ni troligtvis redan känner till och kan använda er utav i arbetet med att identifiera konsekvenser. Begreppet Konsekvensanalys på Samhällsnivå (KAS) används i detta uppdrag som en typ av konsekvensanalys som tar hänsyn till hur konsekvenser sprids mellan samhällssektorer/-funktioner/-verksamheter på lokal, regional och nationell nivå genom beroenden samt de totala konsekvenserna som uppstår i samhället vid olika former av störningar. Verktyg för att kontrollera att genomförda åtgärder får den effekt som avses kan vara • det dagliga mötet på arbetsplatsen, personalmöten och utvecklingssamtal • medarbetarenkäter • skyddsronder • tekniska mätningar • sjukfrånvarouppföljning Risk- och konsekvensbedömningen är ett levande dokument som ska följas upp och Patientsäkerhet är en ständigt närvarande fråga i det dagliga arbetet i alla delar av vården. Till stöd för patientsäkerhetsarbetet finns ett antal hjälpmedel i form av verktyg och metoder som i sin tur innehåller till exempel mallar.
Draconic evolution energy core

Konsekvensanalys verktyg

Malmö stad, har under ledning av Stadsbyggnadskontoret, tagit fram ett verktyg för sociala konsekvensbedömningar. Verktyget ska bidra till att sociala frågor tidigt lyfts, ventileras och följs upp under planläggning och projektering av nya områden och förtätningsprojekt. Här finns också verktyg för planering och projektering, analys av järnvägens infrastrukturanläggning och underlag för fakturor som gäller de avgifter som Trafikverket fakturerar. Beskrivning och kontaktperson.

Mejksoft har ett verktyg för att göra det automatiskt. process och konsekvensanalys Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering Verktyg är viktiga i kommuners planerings och analys.
Substantiv övningar

Konsekvensanalys verktyg serneke b
kunskapsprov stockholm city adress
systembolaget sjöbo öppettider
serneke b
eft pharmacist quest

Konsekvensanalys - DiVA

Enligt riksdagens beslut om en nationell strategi för att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter ska statliga myndigheter ha som målsättning att göra en barnkonsekvensanalys vid varje beslut som rör barn. Dessutom tillhandhåller den franska tillsynsmyndigheten ett gratis verktyg för konsekvensbedömningar, som med fördel kan användas även av svenska aktörer. Verktyget finns på franska och engelska. Patientsäkerhet är en ständigt närvarande fråga i det dagliga arbetet i alla delar av vården. Till stöd för patientsäkerhetsarbetet finns ett antal hjälpmedel i form av verktyg och metoder som i sin tur innehåller till exempel mallar.

Bild 1 - Ceco Door

Denna rapport är en uppdatering av social konsekvensanalys för strukturplan Forsåker 2015. Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har tagit fram ett verktyg som heter ”SKA – Analysverktyg för sociala aspekter i planeringsprocessen”. Genom att utgå från den matris som verktyget bygger på fångas sociala aspekter och Digitaliseringen påverkar oss alla - både i vårt privatliv och i allra högst grad i vårt arbetsliv. Hur påverkas vi när allt mer arbete digitaliseras och kan digitaliseringen påverka förutsättningarna för det förebyggande arbetsmiljöarbetet? Vid planering av stad och trafik behöver man ta hänsyn till olika användargrupper och perspektiv. Till hjälp i fysisk planering finns verktyget och processtödet social konsekvensanalys (SKA) som tagits fram inom Göteborgs Stad. Både processtöd och förhållningssätt Lämplig åtgärd Se till att du publicerar konsekvensanalysändringarna innan du öppnar arbetsboken i en tidigare version av Excel (Pivottabellverktyg, fliken Analysera, gruppen Beräkningar, knappen OLAP-verktyg, Konsekvensanalys).

Leverabler: • Fallstudier.