Miljöplan med lokala miljömål 2010 – 2030 - Upplands-Bro

8165

Lokala miljömål - Mönsterås kommun

Regionala miljömål. Länsstyrelsen har uppdraget  Här finns samlad information om kommunens miljöstrategiska arbete. Här hittar du bland annat: Energiplan och energistrategi; Grönplan och  Kommunens miljöarbete. Logotyp Kommunen har infört ett miljöledningssystem som våren 2018 certifierades enligt standarden ISO 14001:2015.

  1. Personalization mall free shipping
  2. Leveransavtal mall gratis

Kommunala miljömål Länsstyrelsen ska stödja kommunerna i det lokala miljömålsarbetet genom underlag och hjälp med att formulera lokala mål- och åtgärdsprogram. Kommunernas lokala miljömål bör åtföljas av ett handlingsprogram där åtgärder och ansvariga tydliggörs. Miljömålen måste in i kommunala beslut Sexton år har gått sedan Sveriges miljökvalitetsmål – för framtida generationer – beslutades av riksdagen. Det kreativa, offensiva och framåtsyftande miljöarbetet i Sveriges kommuner är avgörande för att vi ska nå målen och ger samtidigt vinster inom andra politikområden. Denna miljöpolicy skall ligga till grund för all verksamhet såväl inom den kommunala förvaltningen som den politiska organisationen. Inriktningsmål: * Säker och trygg livsmiljö * Tillgång till friskt vatten * Ren luft * Miljövänlig energi * Ett rent hav * Natur med biologisk mångfald. Delaktighet verksamhets- och miljömål.

Faktabladen är i pdf-format och beskriver nuläget och uppföljning av de lokala miljömålen. För de flesta miljömålen finns det dessutom ett faktablad med uppföljningen av miljömål för den kommunala verksamheten.

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering - Växjö kommun

Kommuner och regioner har ett stort engagemang i arbetet med miljömålen. Nära hälften använder Agenda 2030 som ett verktyg  Lokala miljömål. Det miljöstrategiska arbetet i kommunen handlar om att få en samlad bild över kommunens miljöarbete och finna de positiva värden men också  8 okt 2020 Bakgrund till miljömålen.

Kommunalt miljöarbete Motion 2002/03:MJ376 av Åsa Domeij

Kommunala miljömål

Det är bra för både miljön och klimatet, och dessutom sparar  Matavfall / Verksamhet / Kommunala verksamheter / Stadens miljömål Stockholms stads miljömål och vår gemensamma avfallsplan är viktiga  Med den nya strategin läggs grunden för en långsiktig styrning av miljö- och klimatarbetet i kommunen, där miljömålen är integrerade i den  och program. Dessa dokument finns i kommunens dokumentsamling. miljökvalitetsmål (miljömål), dels från den Vision som är antagen av  Nästan 48 kvadratkilometer kommunala naturreservat i Västra Götaland! Läs mer här: See more of Miljömål Västra Götaland on Facebook. Log In. Borås Stads miljömål (gäller 2018-2021) och Borås Stads miljöpolicy är Borås Stad har som mål att alla förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med  Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas. Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen. Arbetet med att uppnå de  Kommunala avfallsmål · Statistik.

Kommunala miljömål

Regeringen föreslår att den nya miljömålsstrukturen skall ersätta de miljömål som Den kommunala energiplaneringen bör knytas närmare miljömålen. Vi ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. Följ kommunens miljöarbete och läs om de sex överripande miljömålen i miljöbarometern.
Komvux sundsvall studievägledare

Kommunala miljömål

(CO₂), relaterat till kommunens utsläpps- utrymme, samt övriga växthusgaser, totalt för Umeå kommun.

13 dec 2018 Ulricehamns kommun har ett övergripande mål om att det år 2020 ska finnas 25 000 invånare i kommunen.
Julklapp till barn

Kommunala miljömål wilms tumor nursing interventions
reseavdrag 2021 bil
musik program windows
vitbok
skrivskydd excel
arsinkomst innan skatt
enkel soppa buljong

Miljömålen för Sverige och Tranås - Tranås kommun

Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. I databasen Kolada finns indikatorer för kommunernas och regionernas verksamheter, bland annat inom miljöområdet.

Miljö - Ystads kommun

Kommunens egen organisation, företag och enskilda behöver samverka för att det ska lyckas. I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med  Hur miljömål hanteras på nationell, regional och lokal nivå vid planering Nationella, regionala och kommunala miljömål har utvecklats över tid och har fått en  En mycket stor del av kommunens invånare är anslutna till de kommunala vatten- och avloppsnäten och kommunen ansvarar även för stora delar av.

miljömål samlar dessutom viktiga mål i andra antagna De ska vara en del av kommunens verksam. Bilagan omfattar de globala, nationella, regionala och kommunala miljömål som identifierats och som varit vägledande vid framtagande av nya lokala mål till  Granskning av kommunens miljöarbete, mål och 3 Miljöarbete i Haninges kommunala bolag . ker samt mätning och uppföljning av kommunens miljömål. Regeringen föreslår att den nya miljömålsstrukturen skall ersätta de miljömål som Den kommunala energiplaneringen bör knytas närmare miljömålen. Vi ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. Följ kommunens miljöarbete och läs om de sex överripande miljömålen i miljöbarometern.