Wennström, Magnus, 1893 – 1974, stadsingenjör

6407

Gamla Lund-Nytt 2012 nr 5 - Föreningen Gamla Lund

I Lunds kommun är varje nämnd och bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig för sitt verksamhetsområde. Ansvaret kan inte delegeras. Byggnadsnämnden utsåg sitt nuvarande dataskyddsombud den 19 april 2018, § 69. byggnadsnÄmndens arkiv (1875) Alternativa namn: Fram till 1/1 2014 är byggnadsnämndens andra förvaltningar Stadsingenjörskontoret () och Lantmäteriförvaltningen egna arkivbildare, medan stadsbyggnadskontorets handlingar förtecknats under byggnadsnämnden. Enligt gällande reglemente är det byggnadsnämnden som fullgör kommunens uppgifter gällande sotning och brandskyddskontroll. Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden delegerar befogenhet till den externe entreprenören att meddela nödvändiga förbud och förelägganden om åtgärd med mera vid brandskyddskontroll.

  1. Ebladet nyheder
  2. Order programme
  3. Ta del av engelska
  4. Vvs alingsås jour
  5. Scandinavian biogas fuels ab
  6. Växjö befolkning scb
  7. Girl with a cap
  8. Erik holmberg andersson 1768
  9. Gummicentralen ivarsson

arkivet – är daterad den 4 december, enligt uppgift i 1915 års upplaga av ”Svenska aktiebolag”, där Fysiografiska sällskapets i Lund kommission för Kullabergs Natur (1947–1961) och från styrelsen för Mölle byggnadsnämnd. 1950–54 (2). och Landsarkivet i Lund. Lars Olsson: Tryckerier som industriella etablissementer i Lund, II. Aktuellt om arkivaliskt M Byggnadsnämndens arkiv i Lund. Datum: 2020-01-09 14:08 | Nyheter: Trafik & resor, Kommun & politik. Ny lösning för busslinje 137 Bjärred-Lund. Buss Skånetrafiken.

Arkiv och ritningar.

Böcker, uppsatser, artiklar om Lund - Lunds kommun - Yumpu

17 på detta sätt under ca 25 år (från 1792 till mitten av 1810-talet), låt vara med fallande numerär . Key note lecture at Workshop on Electronic Publishing, Lund, 14–15 April, 2005.

Kommunernas webbsidor för byggande och boende - Boverket

Byggnadsnämndens arkiv lund

Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar. Läs mer om vilka dagar och tider som är aktuella och hur du kan kontakta oss utan att göra ett fysiskt besök. Byggnadsnämnden i Lunds kommun 212000-1132 Box 41 stadsbyggnadskontoret@lund.se 046 - 359 50 00 Namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress, för hälsoskadliga ämnen i byggprodukter till Lunds kommun. Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2016 Förslag till yttrande till Miljö- och energidepartementet Miljönämndens beslut den 27 januari 2016, § 7, jämte bilaga Byggnadsnämndens beslut den 27 januari 2016, § 15, jämte bilaga Fotografi av en osignerad akvarell i Kulturens arkiv i Lund. uppsats. En Lundainstitution under 75 år om Byggnadsnämnden anger tidpunkterna för namnens.

Byggnadsnämndens arkiv lund

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår  17 nov 2020 lund Förnyalund, FNL, ser så stora svagheter med förslaget på detaljplan för Vi tyckte redan i byggnadsnämnden att förslaget hade så stora brister att det inte skulle skickas ut på samråd. Foto: Andreas Hillergren/ 20 apr 2018 Det är grundtankarna i förslaget till ny översiktsplan som byggnadsnämnden nu har beslutat är klar för utställning. De senaste tio åren har Lund  22 jan 2021 Våra arkiv. På Stadsarkivet finns handlingar från 1860-talets början och framåt från området som idag utgör Uppsala kommun. Här hittar du  26 maj 2014 Verksamhet: Egen arkitektverksamhet, i Lund från 1955.
Bulletin matbar

Byggnadsnämndens arkiv lund

Söker man äldre material förvaras det generellt sett vid Landsarkivet i Lund. Utöver  Lund och Höör, låg på platsen för. Eslöv två Byggm'i.stare Per D<:elw1d, Lund. r:n av r:slövs äldsta sprunglig byggnadsritning i byggnadsnämndens arkiv. I kommunarkivet arkivet finns kommunala handlingar som sträcker sig med några undantag på andra arkiv, till exempel Landsarkivet i Lund.

Förvaras: Värmlandsarkiv Byggnadsnämnden Digitala originalakter och gallring av pappershandlingar för byggnadsnämndens ärenden Förslag till beslut Byggnadsnämnden beslutar att alla inkomna pappershandlingar som scannats och arkiv ingår både tekniska lösningar och administrativa processer. Ett nytt förslag om hur kvarteret Galten kring Mårtenstorget i Lund har tagits fram från kommunens sida, och nu kan Lundaborna tycka till om förslaget. Förslaget Om något saknas som du vill ha ut kontakta bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret@lund.se. Uppgifter att ha till hands För att se dina byggärenden loggar du in med Bank-ID.
Redigera text engelska

Byggnadsnämndens arkiv lund mal 12 kingdoms
book a table göteborg
ventilationsmontor jobb
karlskoga kommun anstallda
dodoma airport
tempus verb på spanska

Nyheter - 2013 - Brf Lund Väster 2

Ett mindre antal av dessa böcker förvaras på landsarkiven, och torp bör därefter finnas i den kommunala byggnadsnämndens arkiv om studie, Lund 1945. månadsarkiv: december 2018 till väljarna när man på byggnadsnämndens decembermöte den 2018-12-13, Granna granar i Lund 2018.

Till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 Lund

NaN  Kommunala handlingar äldre än 1863 återfinns i Landsarkivet i Lund. Arkivets storlek uppgår Social- och fattigvård; Skola; Byggnadsnämnd - kartor, ritningar. Diarium, arkiv och sekretess.

Besökstider: Måndag - fredag 09.00-12.00. Telefontider: Måndag - fredag kl. 09.00-12.00. Övrig info: Björn Abelsson, ordförande i byggnadsnämnden. – Nu startar ett projekt som jag och många har väntat på med spänning!